Jelgavas reģionālais tūrisma centrs - Kontakti

Atpakaļ

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

 Kontakti

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”
Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr. 90009406389
Banka: A/S ”Swedbank”
Kods: HABALV22  
LV76HABA0551031914656

 

 

Tel. 63005445, 63005447
Fakss: 63005446
E-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

 

 

Anda Iljina
JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" vadītāja

630 05450
anda.iljina@tornis.jelgava.lv

 

Vita Ziemele
tūrisma informācijas nodaļas vadītāja

630 05448
vita.ziemele@tornis.jelgava.lv

 

Sandra Grigorjeva
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Evisa Rudmieze
galvenā speciāliste administratīvajos jautājumos

630 05452
evisa.rudmieze@tornis.jelgava.lv

 

Laura Strēle

ekspozīciju kuratore - speciāliste

630 05453

laura.strele@tornis.jelgava.lv

 

Linda Holendere
projektu speciāliste

630 05451
linda.holendere@tornis.jelgava.lv

 

Samanta Amanda Gulbe
tūrisma speciāliste

630 05447

samanta.gulbe@tornis.jelgava.lv


Sandis Liepa

tūrisma speciālists

630 05445

 tūrisma speciāliste

630 05445

 tūrisma speciālists

Reinis Labzars
saimniecības pārzinis

630 05449
reinis.labzars@tornis.jelgava.lv